Woont u in Peelo (gem. Assen)?
Ondanks de voortdurende inzet van politie en justitie blijft de kans op inbraken, diefstallen en vernielingen aanwezig. Dit betekent, naast ergernis, verontrusting en vaak angst voor bewoners ook veelal grote schade aan persoonlijke eigendommen. Doel van peelo-alert! is dat bewoners, politie, partners en gemeente er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan.

1154
wijkbewoners zijn het al eens; Samen maken wij onze wijk veiliger!