Peelo-Alert!

Samen maken wij Assen veilig

Volg ons

Volg ons op FacebookVolg ons op Twitter

Coördinatie buurten

Coordinatie buurten

Verdeling buurten, WhatsApp groepen & coördinatoren

Door de omvang van sommige grotere buurten is het creëren en onderhouden van èèn centrale WhatsApp groep niet altijd mogelijk. Dit onder andere vanwege het feit dat èèn WhatsApp groep maximaal 256 deelnemers mag bevatten. Indien een wijk reeds in meerdere buurten is onderverdeeld is een logische benadering het opzetten van een WhatsApp groep per buurt.

Voor elk van de buurten is er een of meer coördinatoren nodig. De coördinator neemt met ander Peelo-Alert! coördinatoren zitting in een centraal regiegroep, die op zijn beurt contact met de politie (wijkagent) en ander belanghebbende faciliteert. 

Wat houdt deelname in?

Deelname is volledig op vrijwillige basis. Voor deelname aan het Peelo-Alert! initiatief gelden wel een aantal spelregels. Klik hier voor meer informatie. U kunt op diverse wijzen deelnemen aan het Peelo-Alert! initiatief. Hieronder ter illustratie een verdeling:

  Nieuwsbrieven, veilig wonen tips en actualiteiten ontvangen via e-mail. Deelname WhatsApp groep van mijn straat/buurt Coördinatie van mijn buurt WhatsApp groepen en deelname in de Peelo-Alert! Regiegroep.
Registratie Peelo-Alert! website (buurt deelnemer).  
Registratie Peelo-Alert! buurt coördinator.

 

Uitleg Peelo-Alert! rollen / taakverdeling 

Buurt Coördinator

  • Lid van de Peelo-Alert! regiegroep.
  • Houdt contact met de wijkagent door reguliere overleg en plaats indien nodig meldingen vanuit de regiegroep in de buurt groep(en).
  • Plaatst indien nodig meldingen vanuit de buurt groep in de regie groep (bijv. wanneer verdachte(n) de buurt uit gaan.)
  • Plaatst indien nodig meldingen vanuit de regie groep in de buurt groep (bijv. wanneer verdachte(n) mogelijk de wijk in komen).
  • Werft zo mogelijk nieuwe leden.
  • Spreek deelnemers aan op handhaven van de 'spelregels'.

Buurt deelnemer

  • Plaatsen bij waarneming van verdachte situaties conform het SAAR principe meldingen in de buurt groep.

Zie ook:

Coordinatie buurten

WhatsApp - Spelregels