Peelo-Alert!

Samen maken wij Assen veilig

WhatsApp groepen spelregels

Assen-Alert! spelregels

Tips voor meldingen

Lees ook: Assen-Alert platform, WhatsApp en Facebook 

WhatsApp groepen spelregels

Voor het meedoen aan de Peelo WhatsApp groepen geldt er wel een aantal voorwaarden oftewel spelregels.

Minimumleeftijd

Deelnemers hebben een minimum leeftijd van 18 jaar.

Verdachte situaties/heterdaad

Het doel van de WhatsApp buurtgroepen is de mogelijkheid van het direct plaatsen van berichten van buurtbewoners als er verdacht gedrag te zien is of dat er een dader op heterdaad wordt betrapt op een strafbaar feit, misdrijf of het voorbereiden van een misdrijf. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 wordt gedaan. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad en verdacht gedrag altijd de politie via 112. Gebruik de Peelo-Alert! Facebook pagina voor minder urgente meldingen. Zien Assen-Alert platform, WhatsApp en Facebook 

Berichten

Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem altijd contact op met de politie. 

Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in uw buurt, laat dit dan aan de groep weten zodat er geen vijftig telefoontjes naar de politie worden gedaan. 

De Peelo WhatsApp groep heeft een signaleer functie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op uw eigen veiligheid.

Gebruik hiervoor de voorgestelde S.A.A.R. werkwijze zoals hieronder beschreven.

Wist u dat minder urgente meldingen op de Facebook pagina dienen te worden geplaatst? Voor meer informatie zien: Assen-Alert platform, WhatsApp en Facebook 

Delen van foto’s

Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online in het publieke domein zoals bijv. Facebook en Twitter) openbaar te maken. De WhatsApp groepen zijn echter besloten groepen, waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacyproblemen zal opleveren.

Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen met personen buiten de WhatsApp groep. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook. De wijk/buurt coördinatoren delen alle nodige informatie met de politie en plaatsen waar nodig informatie in het publieke domein op Facebook, Twitter enz.

Geen overbodige berichten!!

De Peelo WhatsApp groepen zijn bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten, opmerkingen, duimpjes, emoticons etc. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt. Het is dus cruciaal om de WhatsApp groep alleen als alarmsysteem te gebruiken en alleen meldingen te plaatsen van verdachte situaties en heterdaad waarbij ook de politie is gebeld. Het is uiteraard gedurende een incident zaak om indien van toepassing zo veel mogelijk belangrijke informatie te delen, bijv. als je de verdachten opmerkt of iemand zien vluchten, welke richting enz.

Plaats in de WhatsApp groepen geen berichten achteraf. De Peelo Facebook groep (https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpeeloalert ) is bedoeld om berichten achteraf, getuigenoproepen, informatie werving over lopende zaken en/of vermissingen te plaatsen. Verder is het een geschikt middel om onderling over gedeelde zaken te discussiëren. Het is hier ook mogelijk om aan de Assen-Alert coördinatoren en beheerders hulp te vragen over bijvoorbeeld de spelregels. 

Respecteer de privacy van ander deelnemers

Door deelname aan de WhatsApp groepen is het tonen van telefoongegevens aan andere deelnemers van de groepen onvermijdelijk. Het is daarom van uiterst belang om integer om te gaan met deze gegevens. Neem nooit ongevraagd of zonder toestemming contact op met mede deelnemers in je groep.

Het is niet toegestaan om privacy gevoelige details als voornaam, achternaam, adres, telefoon, email, foto’s enz. buiten de WhatsApp groepen te delen (Facebook, Twitter enz.). Dit geldt ook voor het melden van verdachte situaties. De groepen zijn gesloten en alleen toegankelijk voor deelnemers. De wijk/buurt coördinatoren delen alle nodige informatie met de politie.

Gebruik DE WHATSAPP GROEP volgens de S.A.A.R. werkwijze:

S.A.A.R. is in Ede bedacht door politie en burger en betekent het volgende:

Signaleer: Verdacht gedrag of heterdaad. Let altijd op het gedrag van een persoon, wat normaal is in de buurt en het tijdstip. Een ‘onderbuikgevoel’ is ook een grote aanwijzing. 

Alarmeer: Signaleert u een verdachte situatie? Bel altijd eerst 112. Laat weten dat u in een WhatsApp groep zit in het kader van buurtpreventie. De politie is op de hoogte van de WhatsApp groepen van Assen-Alert.

App: Nadat u 112 gebeld heeft stuurt u een WhatsApp bericht in uw buurt groep met een beschrijving van de situatie en vermeld ook dat de politie gealarmeerd is.

Reageer: Uw eigen veiligheid staat altijd voorop. Indien mogelijk benader de situatie met buurtgenoten en spreek de persoon aan. 

 

Meer informatie over de SAAR-methode vind je op de pagina De SAAR-methode uitgelegd 

Groepsbeheerders

Voor elk groep zijn er een of meer groepsbeheerders aangewezen. Dit zijn vrijwilligers uit de buurt of wijk. De groepsbeheerder ziet toe op naleving van de spelregels en kan deelnemers die zich niet aan de spelregels houden of waarover twijfels bestaan over zijn of haar intenties, uitsluiten van verdere deelname aan de groep.