Peelo-Alert!

Samen maken wij Assen veilig

WhatsApp groepen spelregels

WhatsApp - Spelregels

WhatsApp groepen spelregels

Voor het meedoen aan de Peelo WhatsApp groepen geldt er wel een aantal voorwaarden oftewel spelregels.

Minimumleeftijd

Deelnemers hebben een minimum leeftijd van 18 jaar.

Verdachte situaties/heterdaad

De WhatsApp groepen zijn bedoeld om verdachte situaties te signaleren, te melden en eventueel te verstoren. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 wordt gedaan. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie. 

Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in uw buurt, laat dit dan aan de groep weten zodat er geen vijftig telefoontjes naar de politie worden gedaan. 

De Peelo WhatsApp groep heeft vooral een signaleer functie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op uw eigen veiligheid.

Gebruik hiervoor de voorgestelde S.A.A.R. werkwijze zoals hieronder beschreven.

Delen van foto’s

Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online in het publieke domein zoals bijv. Facebook en Twitter) openbaar te maken. De WhatsApp groepen zijn echter besloten groepen, waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacyproblemen zal opleveren.

Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen met personen buiten de WhatsApp groep. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook. De wijk/buurt coördinatoren delen alle nodige informatie met de politie en plaatsen waar nodig informatie in het publieke domein op Facebook, Twitter enz.

Geen overbodige berichten!!

De Peelo WhatsApp groep is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten, opmerkingen, duimpjes, emoticons etc. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt. Het is dus cruciaal om de WhatsApp groep alleen als alarmsysteem te gebruiken en alleen acute meldingen te plaatsen. Het is uiteraard gedurende een incident zaak om indien van toepassing zo veel mogelijk belangrijke informatie te delen, bijv. als je de verdachten opmerkt of iemand zien vluchten.

Respecteer de privacy van ander deelnemers

Door deelname aan de WhatsApp groepen is het tonen van naam en/of telefoongegevens aan andere deelnemers van de groepen onvermijdelijk. Het is daarom van uiterst belang om integer om te gaan met deze gegevens. Neem nooit ongevraagd of zonder toestemming contact op met mede deelnemers in je groep.

Het is niet toegestaan om privacy gevoelige details als voornaam, achternaam, adres, telefoon, email, foto’s enz. buiten de WhatsApp groepen te delen. Dit geldt ook voor het melden van verdachte situaties. De groepen zijn gesloten en alleen toegankelijk voor deelnemers. De wijk/buurt coördinatoren delen alle nodige informatie met de politie en plaatsen waar nodig informatie in het publieke domein op Facebook, Twitter enz.

Gebruik DE WHATSAPP GROEP volgens de S.A.A.R. werkwijze:

S.A.A.R. is in Ede bedacht door politie en burger en betekent het volgende:

Signaleer: Let altijd op het gedrag van een persoon, wat normaal is in de buurt en het tijdstip. Een ‘onderbuikgevoel’ is ook een grote aanwijzing. 

Alarmeer: Signaleert u een verdachte situatie? Bel altijd eerst 112. Laat weten dat u in een WhatsApp groep zit in het kader van buurtpreventie. De politie is op de hoogte van de WhatsApp groepen.

App: Nadat u 112 gebeld heeft stuurt u een WhatsApp bericht in uw buurt groep met een beschrijving van de situatie en vermeld ook dat de politie gealarmeerd is.

Reageer: Uw eigen veiligheid staat altijd voorop. Indien mogelijk benader de situatie met buurtgenoten en spreek de persoon aan. 

 

Meer informatie over de SAAR-methode vind je op de pagina De SAAR-methode uitgelegd.

Groepsbeheerders

Voor elk groep zijn er een of meer groepsbeheerders aangewezen. De groepsbeheerder ziet toe op naleving van de spelregels en kan deelnemers die zich niet aan de spelregels houden of waarover twijfels bestaan over zijn of haar intenties, uitsluiten van verdere deelname aan de groep